Slovenské centrum digitálnych inovácií

Slovenské centrum digitálnych inovácií (SCDI) je neziskové združenie, ktoré sa získalo štatút Európskeho centra digitálnych inovácií v Slovenskej republike.

Chceme rozvíjať digitálnu transformáciu na Slovensku a demonštrovať, ako možno využiť moderné a dostupné digitálne nástroje na úspešnú transformáciu vášho podnikania.

Naším hlavným cieľom je nadväzovanie kontaktov medzi členmi a poskytovateľmi digitálnych riešení pre podnikanie. Vďaka SCDI budete môcť naštartovať všetky procesy, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie výziev digitalizácie. 

Podporujeme a stimulujeme rozvoj priemyslu v oblasti digitálnych technológií, automatizácie a robotiky. Zvyšujeme povedomie o úspešných digitálnych projektoch a digitálnej transformácii. Ako sieťová a komunikačná platforma prepájame spoločnosti s cieľom podporiť ich napredovanie smerom k digitálnym inováciám. Vytvárame spoločné projekty s medzinárodnými iniciatívami, ktoré pomáhajú slovenským firmám rýchlejšie a efektívnejšie inovovať. Koordinujeme prípravu vedeckých, výskumných a inovačných projektov. Pomáhame s adaptáciou pracovnej sily na digitálnu transformáciu. Spájame zainteresované strany z akademického a priemyselného sektora.

www.scdi.tech

Plný názov organizácie: AcrossLimits Ltd

AcrossLimits je dynamický maltský technologický výskumný a poradenský MSP, ktorého korene sú pevne spojené s inováciami a IKT. Počas uplynulých 22 rokov získala spoločnosť bohaté znalosti a skúsenosti v rôznych programoch Európskej únie, pričom sa zúčastnila na viac ako 80 projektoch financovaných EÚ.

Ako silní sieťoví hráči sme si za roky pôsobenia na európskej scéne vybudovali rozsiahlu sieť. V priebehu rokov sme si vybudovali rozsiahly súbor zručností v rámci pracovných balíkov Vzdelávanie, Zdravie, Podnikanie Digitálne platformy a Šírenie informácií. 

Sme tiež hrdí na to, že sme multikultúrna a viacjazyčná spoločnosť so zamestnancami z viacerých krajín. Vďaka tomu sa nám darí spolupracovať v zahraničí, v Európe aj mimo nej.

www.acrosslimits.com